Iodine server på QNAP NAS

Kjører selv et Intel basert QNAP NAS. For å ha internett tilgang steder hvor man vanligvis må autentisere eller betale (captive portals) benytter jeg iodine for å tunnelere IPv4 over DNS. Ikke like skjult som heyoka, men portabelt. Iodine kompilerte uten problem i OSX, men på QNAP'en må man gjøre litt ekstra.

Installasjon gjøres slik:

wget http://code.kryo.se/iodine/iodine-0.6.0-rc1.tar.gz
tar xf iodine-0.6.0-rc1.tar.gz
cd iodine-0.6.0-rc1
CC=gcc
export CC
make

Ved oppstart må man huske å laste TUN/TAP modulen:

insmod /usr/local/modules/tun.ko
./bin/iodined -c -P secret-password 192.168.99.1 tunnel.yourdoma.in